Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1310/BXD-QLN về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1310/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1310/BXD-QLN
V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố có liên quan

Ngày 27/4/2009, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 138/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, theo đó trong tháng 7/2009 sẽ kiểm điểm và đánh giá kết quả triển khai Chương trình cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về “Một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp”.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc và các đề xuất (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ. Nội dung báo cáo cần nêu rõ lộ trình, chương trình, kế hoạch và các cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu tư, quy hoạch, đất đai, tài chính, bồi thường, tạm cư, tái định cư khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên phạm vi địa bàn của địa phương. (Báo cáo và biểu mẫu kèm theo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành -  Hà Nội  trước ngày 15/7/2009)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Lưu: VT; QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...............................................

BIỂU MẪU BÁO CÁO CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ ĐÃ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN

Stt

Tên chung cư (khu chung cư)

Địa điểm xây dựng

Quy mô trước cải tạo

Thời gian thi công

Tên chủ đầu tư được giao thực hiện

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Quy mô sau cải tạo

Ghi chú

Tổng Dt đất (ha)

Tổng Dt sàn (m2)

Tổng Dt đất (ha)

Tổng Dt sàn (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

.........., Ngày           tháng          năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...............................................

BIỂU MẪU BÁO CÁO CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ CẦN CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN

Stt

Tên chung cư (khu chung cư)

Địa điểm xây dựng

Quy mô trước cải tạo

Kế hoạch triển khai

Tên chủ đầu tư được giao thực hiện

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Quy mô sau cải tạo

Ghi chú

Tổng Dt đất (ha)

Tổng Dt sàn (m2)

Tổng Dt đất (ha)

Tổng Dt sàn (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

.........., Ngày             tháng        năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Các địa phương đề nghị báo cáo:

UBND thành phố Hà Nội;

UBND thành phố Hải Phòng;

UBND thành phố Đà Nẵng;

UBND thành phố Hồ Chí Minh;

UBND tỉnh Quảng Ninh;

UBND tỉnh Phú Thọ;

UBND tỉnh Thái Nguyên;

UBND tỉnh Nam Định;

UBND tỉnh Nghệ An;

UBND tỉnh Hải Dương;

UBND tỉnh Khánh Hòa;

UBND tỉnh Lâm Đồng;

UBND tỉnh Đồng Nai;

UBND tỉnh Bình Dương;

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1310/BXD-QLN về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178