Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1303/BXD-HĐXD về việc hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1303/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1303/BXD-HĐXD
V.v: Hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi :  Sở Xây dựng Lâm Đồng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 09/CV-SACOM ngày 19/06/2009 của Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông giải trình về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm, Thành phố Đà Lạt kèm theo văn bản số 431/QHKT-SXD ngày 18/6/2009 của Sở Xây dựng Lâm Đồng về quy hoạch 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Sau  khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Văn bản thoả thuận 7391/UBND ngày 16/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng "thoả thuận về quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf của Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm" không thể  thay thế cho Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của Dự án. Việc thoả thuận tổng mặt bằng chỉ áp dụng đối với công trình cụ thể (công trình đơn lẻ) khi công trình không có trong quy hoạch chi tiết được duyệt.

Việc không cần trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉ áp dụng đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 05 ha và phải phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/2000 được phê duyệt (điểm 7 phần I Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008) .

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn Chủ đầu tư  lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình để Bộ Xây dựng có cơ sở xem xét góp ý kiến thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp).
- UBND Thành phố Đà Lạt.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng.
- Công ty CP cáp và vật liệu viễn thông
( thay văn bản trả lời).
- Lưu: VP, KTQH, HĐXD (3bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1303/BXD-HĐXD về việc hồ sơ thiết kế cơ sở hạ tầng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.132

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49