Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 129/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 129/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 129/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II

Trả lời văn bản số 286/DA THCS II-XDCB ngày 08/7/2008 của Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II đề nghị góp ý văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhìn chung các nội dung trong hướng dẫn thực hiện của Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II kèm theo văn bản số 286/DA THCS II-XDCB phù hợp với Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung sau:

1. Về khối lượng xây lắp (điểm a):

- Các khối lượng xây lắp được điều chỉnh phải phù hợp với tiến độ trong hợp đồng đã ký (bao gồm cả những điều chỉnh về tiến độ trong quá trình thực hiện nếu có);

- Đề nghị Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II nghiên cứu kỹ cấp phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng cho phù hợp với từng thời điểm, từng gói thầu cụ thể (có phải tất cả các dự án đều do UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư hay không).

- Chênh lệch giá vật liệu xây dựng (điểm b): Phương pháp tính bù trừ giá vật liệu xây dựng để tính dự toán chi phí bổ sung được hướng dẫn cụ thể trong phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

2. Hoá đơn, chứng từ hợp lệ được sử dụng trong cả 2 trường hợp: Một là: những vật liệu không có trong Thông báo hoặc công bố giá của địa phương; Hai là: những vật liệu có trong Thông báo hoặc công bố giá của địa phương nhưng không phù hợp với giá cả của thị trường nơi xây dựng công trình.

3. Về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (điểm 2): Nội dung hướng dẫn cần cụ thể hơn để các chủ đầu tư có thể thực hiện được ví dụ như: vùng nào thì được áp dụng mức lương tối thiểu 540.000 đồng; vùng nào được áp dụng mức lương tối thiểu 580.000 đồng; vùng nào được áp dụng mức lương tối thiểu 620.000 đồng; ...

4. Đề nghị Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II hướng dẫn trình tự thực hiện cho trường hợp thay đổi hình thức giá hợp đồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói hoặc hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh để chủ đầu tư các dự án thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Ban điều hành dự án phát triển Giáo dục THCS II căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 129/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23