Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 128/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Văn Dưỡng
Ngày ban hành: 08/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/BXD-HĐXD
V/v về năng lực hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và Tư vấn đầu tư xây dựng Duy Hòa

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 41/CV-DH ngày 11/4/2019 của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và Tư vấn đầu tư xây dựng Duy Hòa về việc xin tham gia ý kiến trong quá trình đánh giá h sơ dự thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 23 Chương I và Điểm g Khoản 1 Mục 1 Chương III Mu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên năng lực, kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

Theo đó, đối với nhà thầu đảm nhận công việc giám sát thi công xây dựng công trình (trừ giám sát thi công về PCCC) thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình với hạng tương ứng phù hợp theo quy định tại Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nhà thầu đảm nhận việc giám sát thi công về PCCC thì phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về PCCC.

Đơn vị tư vấn đấu thầu căn cứ các yêu cầu cụ thể trong hồ sơ mời thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và Tư vấn đầu tư xây dựng Duy Hòa nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD (NKD)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


151
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.2.53