Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1275/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác đá granít tảng lăn Tân Dân xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1275/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1275/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch khai thác đá granít tảng lăn Tân Dân xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2874/UBND ngày 15/5/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Khánh Hoà về việc khai thác đá granít tảng lăn tại khu vực Tân Dân thuộc xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hoà. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mỏ đá granít tảng lăn khu vực Tân Dân thuộc xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá trữ lượng tại Quyết định số 499/QĐ-HĐ ĐGTLKS ngày 01/02/2002. UBND tỉnh Khánh Hoà đã giao mỏ đá granít Tân Dân cho ( 04) đơn vị để quản lý và khai thác. Trong đó, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hoà được giao 13,21 ha với vị trí, toạ độ, diện tích xác định tại công văn số 2874/UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ các điều kiện nêu trên, trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực xin khai thác đá granít tảng lăn Tân Dân với diện tích 13,21 ha của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Khánh Hoà vào trong quy hoạch chung của cả nước.

Trên đây là ý liến của Bộ Xây dựng về quy hoạch khai thác đá granít tảng lăn Tân Dân thuộc xã Vạn Thắng và Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvà KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1275/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác đá granít tảng lăn Tân Dân xã Vạn Thắng và xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112