Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 127/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Mỹ Linh
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 127/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn QHXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng – kinh doanh Nhà Khởi Thành

Trả lời Công văn số 08/11/CV-KT ngày 08/11/2010 của Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Khởi Thành về việc đề nghị được giải thích hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 2.4.2. của Quy chuẩn Quy hoạch Xây dựng về sử dụng đất đơn vị ở thì diện tích đất đơn vị ở tối thiểu là 8 m2/người, chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của toàn đô thị phải không lớn hơn 50 m2/người. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể chỉ tiêu dân số còn căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu (trước đây là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000), điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để xin cấp giấy phép quy hoạch, trong đó sẽ xác định rõ chỉ tiêu dân số, các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch có liên quan trên cơ sở phù hợp Quy chuẩn quy hoạch xây dựng năm 2008 và điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở QHKT TP HCM;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTQH.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
Phan Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 127/BXD-KTQH ngày 30/11/2010 hướng dẫn Quy chuẩn quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!