Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 127/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 127/BXD-HĐXD
V/v: Năng lực của liên danh trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kiến trúc Highend.

Công ty Cổ phần Kiến trúc Highend có văn bản số 090814/PC-HEA ngày 14/8/2009 đề nghị giải đáp điều kiện năng lực của Liên danh trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 49, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nếu Liên danh nhận thầu thiết kế xây dựng công trình hội đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 49 thì được nhận thầu tư vấn thiết kế công trình như quy định tại khoản 2, Điều 49 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

- Các tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia Liên danh phải tuân theo các quy định của Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vức xây dựng tại Việt Nam.

- Các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về điều kiện năng lực của Liên danh trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế. Đề nghị Quý Công ty căn cứ ý kiến trên để thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật về xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khanhd để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNGVỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 127/BXD-HĐXD ngày 31/08/2009 về năng lực của liên danh trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.589

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!