Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 126/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 126/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn một số vấn đề có liên quan đến việc công nhận sự phù hợp về năng lực của tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Phúc đáp công văn số 836/SXD-KTQH ngày 07/10/2010 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn một số vấn đề có liên quan đến việc công nhận sự phù hợp về năng lực của tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Các tổ chức cá nhân người nước ngoài khi hành nghề hoạt động xây dựng nói chung và lập quy hoạch đô thị nói riêng tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 đã có các quy định cụ thể về điều kiện hành nghề của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài tham gia lập quy hoạch (Điều 10 của Luật Quy hoạch đô thị Điều 10 Mục 1 Chương II của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP).

Theo thông lệ quốc tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã có quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy hoạch cho các cá nhân là kiến trúc sư hoặc kỹ sư quy hoạch (kể cả các nước thuộc khu vực ASEAN). Khi hành nghề tại Việt Nam các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương để quản lý (khoản 2 Điều 1 Chương I của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).

2/ Các giấy tờ tài liệu của tổ chức cá nhân nước ngoài về năng lực hành nghề phải có chứng thực hợp pháp theo quy định của pháp luật (hợp pháp hóa lãnh sự) trước khi nộp cho Sở Xây dựng (khoản 2 Điều 1 Chương I của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng).

3/ Việc cấp phép hoạt động cho các nhà thầu tư vấn nước ngoài hiện vẫn được thực hiện theo các quy định của Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng.

4/ Tất cả các đơn vị tư vấn khi tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị đều phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực hành nghề đã được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010, Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, khi công ty nước ngoài thành lập công ty con trên lãnh thổ Việt Nam để tham gia lập đồ án quy hoạch thì công ty con và các cá nhân người nước ngoài thuộc công ty này cũng phải có đủ điều kiện năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5/ Các tổ chức người nước ngoài trước khi tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị phải được cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh công nhận sự phù hợp về năng lực thông qua công tác kiểm tra hồ sơ năng lực theo các quy định tại Mục 1 Chương II của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. Đối với các cá nhân người nước ngoài khi tham gia thực hiện công tác lập quy hoạch đô thị ngoài việc kiểm tra năng lực hành nghề theo quy định, Sở Xây dựng cần kiểm tra kinh nghiệm hành nghề, loại hình và mức độ phức tạp của những công việc đã hoàn thành của cá nhân người nước ngoài có đáp ứng yêu cầu của công việc dự kiến thực hiện để có thể xác nhận sự phù hợp về năng lực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi nghiên cứu tiếp thu và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
 Như trên;
 Thứ trưởng N.Đ.Toàn (để b/c);
 Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 126/BXD-KTQH ngày 24/11/2010 hướng dẫn việc công nhận sự phù hợp về năng lực của tổ chức tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.473

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!