Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 126/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 126/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 10/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/BXD-HĐXD
V/v Hướng dẫn một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khai Sơn

Bộ Xây dựng nhận đã được Văn bản số 94/2018/CV-KS ngày 02/7/2018 của Công ty Cổ phần Khai Sơn đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh (nay là Dự án Khai Sơn City) đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 05/4/2016, theo đó Công ty Cổ phần Khai Sơn được giao là Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) của dự án.

Theo nội dung Văn bản số 94/2018/CV-KS ngày 02/7/2018 nêu trên, để thuận tiện cho công tác điều hành dự án, Công ty Cổ phần Khai Sơn đã thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Khai Sơn - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư theo ủy quyền của Công ty mẹ để thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, trình thẩm định đối với một số công trình và đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định tại các Văn bản: số 1070/HĐXD-QLDA ngày 27/10/2016; số 451/HĐXD-QLDA ngày 07/6/2017; số 190/HĐXD-QLDA ngày 13/3/2017; số 539/HĐXD-QLDA ngày 12/7/2017; số 738/HĐXD-QLDA ngày 07/9/2017. Hiện nay, Chủ đầu tư đang triển khai thi công xây dựng và các thủ tục nghiệm thu chất lượng công trình. Do điều kiện hoạt động thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Khai Sơn - Chi nhánh Hà Nội đang được triển khai thủ tục giải thể theo quy định.

Như vậy, việc Công ty cổ phần Khai Sơn giao cho Công ty Cổ phần Khai Sơn - Chi nhánh Hà Nội thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư để giúp Công ty Cổ phần Khai Sơn thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư: “Đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BT hoặc dự án nhóm C, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định hoặc trực tiếp thực hiện dự án nhưng phải tổ chức quản lý và hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động của dự án".

Trong trường hợp Công ty Cổ phần Khai Sơn - Chi nhánh Hà Nội giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chấm dứt thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Khai Sơn thì Công ty Cổ phần Khai Sơn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được quyền kế thừa kết quả thẩm định tại các Văn bản nêu trên trong quá trình thực hiện; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả dự án theo chủ trương đầu tư đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 05/4/2016. Trong quá trình tiến hành các thủ tục nghiệm thu công trình, kết thúc xây dựng, Công ty Cổ phần Khai Sơn cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, để Công ty Cổ phần Khai Sơn biết và nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.Lê Quang Hùng (để b/c);
- Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, HĐXD (VTNam-6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 126/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79