Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1254/BXD-VLXD về việc rà soát hai quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1254/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1254/BXD-VLXD
V/v : Rà soát hai quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến 2020.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008. Các Quyết định trên đã giúp cho công tác quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản được thuận lợi, đồng thời giúp các doanh nghiệp rút ngắn được nhiều thủ tục và thời gian trong việc xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, từ thực tế triển khai cho thấy hai quy hoạch nêu trên cần được điều chỉnh, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoáng sản. Ngày 17/6/2009 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4067/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan rà soát hai quy hoạch nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong tháng 7 năm 2009.

Để việc rà soát, sửa đổi, bổ sung được đầy đủ (tránh tình trạng như lần lấy ý kiến trước đây để xây dựng quy hoạch thì nhiều địa phương không quan tâm, không xem xét kỹ, sau khi quy hoạch được ban hành mới đề nghị bổ sung, sửa đổi), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) giao các Sở liên quan phối hợp với các doanh nghiệp có hoạt động về khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng trên địa bàn của Tỉnh rà soát kỹ, đề xuất kịp thời và gửi nhanh kết quả về Bộ Xây dựng để tổng hợp. Trong trường hợp còn những vấn đề chưa giải quyết được, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các đoàn đến làm việc với địa phương để xem xét, trên cơ sở đó sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh.

Nội dung rà soát lần này cho cả hai quy hoạch tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau :

1. Các mỏ khoáng sản đã được đưa vào quy hoạch thăm dò hoặc quy hoạch khai thác hoặc quy hoạch dự trữ nhưng bị chồng chéo, trùng lặp cho nhiều nhà đầu tư hoặc không phân rõ ranh giới.

2. Các mỏ khoáng sản đã được cấp phép và đang khai thác nhưng không có tên trong quy hoạch, khi giấy phép hết hạn thì không có cơ sở để cấp phép tiếp.

3. Các mỏ đá vôi cho xi măng lò đứng do UBND cấp tỉnh cấp phép.

4. Các mỏ đã có quy hoạch thăm dò nhưng thời gian đưa vào quy hoạch khai thác không phù hợp dẫn đến việc thăm dò xong phải chờ nhiều năm mới được cấp phép khai thác, trong khi đang có nhu cầu khai thác.

5. Các mỏ đã đưa vào quy hoạch dự trữ nhưng nay muốn chuyển sang quy hoạch thăm dò, khai thác hoặc ngược lại.

6. Các mỏ đã đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác nhưng nay muốn đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch.

7. Các mỏ chưa có trong quy hoạch thăm dò; quy hoạch khai thác; quy hoạch dự trữ hoặc chưa có trong ba quy hoạch nêu trên cần đề nghị bổ sung.

8. Các trường hợp khác

Lưu ý : Đối với các mỏ đề nghị rà soát, bổ sung, điều chỉnh phải nói rõ lý do, ghi rõ tên mỏ, địa chỉ và phải có toạ độ khép góc của mỏ. Nếu mỏ đã được khảo sát, thăm dò thì ghi cả trữ lượng, cấp tài nguyên và kèm theo Bản đồ địa chấy của mỏ. Đối với các mỏ chồng lấn, tranh chấp thì phải có giải pháp phân chia theo nhu cầu của các nhà đầu tư.

Để có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2009, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát, các yêu cầu điều chỉnh bổ sung về Bộ trước ngày 10/7/2009. Các địa phương không có văn bản đề nghị hoặc gửi quá muộn theo thời gian quy định, coi như không có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung.

Báo cáo gửi về theo địa chỉ :

Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại liên hệ :

KS. Đặng Quang Long - Chuyên viên chính Vụ Vật liệu XD

ĐT : 0913506209                        Fax : 04 39762153

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KTN);
- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Các Bộ : Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- L­ưu : VP, VLXD;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1254/BXD-VLXD về việc rà soát hai quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.131

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227