Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 125/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 125/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án gồm nhiều loại công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 657/SXD-KHKTTĐ ngày 22/7/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án gồm nhiều loại công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự án, đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đến Sở có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở.

Nếu dự án gồm nhiều loại công trình thì Sở chủ trì tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của các Sở quản lý công trình chuyên ngành thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 125/BXD-HĐXD ngày 27/08/2009 về việc hướng dẫn việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án gồm nhiều loại công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.291

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!