Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1249/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1249/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn cung cấp hoá đơn tài chính khi thanh toán hợp đồng tư vấn theo hình thức giá hợp đồng trọn gói

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi : Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI.,. JSC)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 783/TCT-PC ngày 17/6/2009 của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc cung cấp hoá đơn tài chính đáp ứng các yêu cầu đầu vào của nhà thầu trong hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói và hình thức chỉ định thầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định tại khoản 3 điểm IV mục B phần II Quy định cụ thể của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 13/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, thì khối lượng công tác tư vấn hoàn thành được thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu có trong hợp đồng và kế hoạch đầu tư năm được giao (kể cả công việc tư vấn có hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu). Nhà thầu tư vấn không có trách nhiệm phải cung cấp hoá đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào liên quan đến các chi phí cấu thành giá trị hợp đồng công việc tư vấn đó.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1249/BXD-KTXD ngày 26/06/2009 về việc hướng dẫn cung cấp hoá đơn tài chính khi thanh toán hợp đồng tư vấn theo hình thức giá hợp đồng trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.524

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!