Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1241/BXD-KTTC của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2005/TT - BXD.

Số hiệu: 1241/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1241/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2005/TT - BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà 

Trả lời văn bản số 1020/SXD - KTTH ngày 15/5/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2005/TT - BXD, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giá máy, thiết bị để tính chi phí khấu hao: Căn cứ mặt bằng giá máy, thiết bị tại địa phương ở thời điểm xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công để xác định giá tính khấu hao.

2. Giá nhiên liệu, năng lượng: Là giá nhiên liệu, năng lượng tại địa phương ở thời điểm lập giá ca máy.

Đối với đơn giá xăng áp dụng cho loại xăng có tính năng và hiệu suất sử dụng hợp lý, phù hợp với loại động cơ xăng dùng cho máy và thiết bị thi công;

Giá Điện năng dùng cho động cơ điện của máy và thiết bị thi công là giá điện sản xuất kinh doanh;

3. Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy:

Phụ cấp không ổn định sản xuất: Mức phụ cấp không ổn định sản xuất được áp dụng phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của công nhân ngành xây dựng; Vì vậy, trong khi chưa có quy định khác thì phụ cấp không ổn định sản xuất được tính bằng 10% mức lương cơ bản;

Phụ cấp lưu động: Việc tính toán phụ cấp lưu động trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công được tính cho một loại phụ cấp lưu động và có hệ số điều chỉnh cho các khu vực có phụ cấp khác nhau theo quy định hiện hành;

Số công định mức trên tháng: Thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan, tính toán theo quy định hiện hành và do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định;

Đối với tiền lương của thợ điều khiển, thuyền trưởng, thuyền viên,..chưa có trong quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các công ty Nhà nước thì Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn để áp dụng.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP- BXD;
- Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1241/BXD-KTTC của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2005/TT - BXD.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145