Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1236/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán lập quy hoạch phát triển chuyên ngành, lĩnh vực do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1236/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1236/BXD-KTXD
V/v: áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán lập QH phát triển chuyên ngành, lĩnh vực

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 69/CV-KCN ngày 27/5/2008 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu về áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, trong đó có hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán chi phí cho công tác lập các đồ án quy hoạch xây dựng (Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch chung xây dựng đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD=1,25 xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, không áp dụng cho công tác lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội (quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực không thuộc quy hoach xây dựng);

Việc điều chỉnh dự toán chi phí cho công tác lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1236/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh dự toán lập quy hoạch phát triển chuyên ngành, lĩnh vực do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145