Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1226/BXD-GĐ huỷ giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1226/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1226/BXD-GĐ
V/v: huỷ giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

Sau khi nhận được công văn số 241/SXD-VP ngày 21/4/2010 của Sở Xây dựng Bình Định phản ánh về một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội tổ chức tại địa bàn tỉnh Bình Định, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, thực hiện kiểm tra và có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận việc tuyên huỷ của Sở Xây dựng Bình Định đối với các giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ của các cá nhân đã tham gia khoá bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, định giá xây dựng do Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội tổ chức từ ngày 16/4/2010 đến ngày 18/4/2010 tại Trường Trung học văn hoá nghệ thuật Bình Định, 66 Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội có trách nhiệm trả lại kinh phí cho các cá nhân bị tuyên huỷ giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ tại các khoá học nêu trên.

3. Bộ Xây dựng sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra toàn diện đối với Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội và các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình đã được công nhận.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội (để thực hiện);
- Các Vụ: HĐXD, KTXD, TCCB;
- Lưu GĐ, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1226/BXD-GĐ huỷ giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


945
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10