Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 120/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 120/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 120/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Trả lời Văn bản số 493/SXD-KH ngày 17/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về thời điểm tính bù chênh lệch giá : Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng. Việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng được tính từ thời điểm có biến động giá và cho khối lượng thi công xây dựng được nghiệm thu từ ngày 01/01/2007.

Đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu sau tháng 9/2007, chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu để xác định dự toán điều chỉnh, bổ sung là chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng, trong dự toán gói thầu được duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu). Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giá một số vật liệu khác (ngoài 13 loại vật liệu quy định trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD) là phù hợp với quy định.

3. Đối với những gói thầu thực hiện theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định có khối lượng thực hiện thi công dở dang trong thời điểm quý IV năm 2007 có biến động giá, thì được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

4. Đối với những gói thầu thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ : Nếu việc tạm ứng vốn khi ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định, thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng. Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng.

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn, thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ




Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 120/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101