Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 120/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 654/SXD-KTKT ngày 15/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi số 1 và số 2: Theo quy định hiện hành chỉ những cá nhân làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; những người này ngoài yêu cầu về chuyên môn còn đòi hỏi phải am hiểu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, am hiểu về pháp luật, về trình tự, thủ tục….Do vậy, yêu cầu phải có thời gian tối thiểu 5 năm để nghiên cứu, tìm hiểu những quy định này. Những người chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn được tham gia thiết kế những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo dưới sự quản lý và kiểm soát của chủ nhiệm, chủ trì.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho cá nhân có chuyên ngành về kỹ thuật, cá nhân tốt nghiệp đại học ngành kinh tế xây dựng, kinh tế cầu đường không phải chuyên ngành kỹ thuật nên không thuộc diện được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, đã tham gia thiết kế 5 năm, thiết kế kiến trúc 5 công trình thì được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hoàn thiện công trình, nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 120/BXD-HĐXD ngày 11/11/2010 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.664

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!