Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12/BXD-PC về việc trả lời văn bản số 5782/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 12/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Chu Văn Chung
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/BXD-PC
V/v: Trả lời văn bản số 5782/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

 Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5782/SXD-QLKTXD ngày 22/8/2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết một số vướng mắc trong lĩnh vực đấu thầu và chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc liên quan đến các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đề nghị Sở Xây dựng thành phố liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được trả lời.

2. Về điều kiện năng lực của kỹ sư định giá xây dựng

Theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì “việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng” và “xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng” là một trong những công việc của tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức và cá nhân tư vấn tham gia vào các công việc này ngoài yêu cầu hiểu biết về pháp luật đấu thầu, còn đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về định giá xây dựng. Do đó, khi tham gia thực hiện các hoạt động này, tổ chức và cá nhân tư vấn phải đảm bảo cả 2 điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Về vấn đề cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho đối tượng là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ bổ sung vào Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c);
Lưu: Vụ PC, KTXD,HĐXD,VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Chu Văn Chung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12/BXD-PC về việc trả lời văn bản số 5782/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168