Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 12/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 16/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKEKO)

Trả lời văn bản số 661/THIKEKO-KHKT ngày 30/12/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKEKO) đề nghị hướng dẫn áp dụng các hệ số tính chi phí lập Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp được tính toán theo quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Khi lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Dốc Hầm – Cà Ná, xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thì định mức chi phí quy hoạch chi tiét được áp dụng Bảng 4 - Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD với các hệ số k = 0,7 (là hệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000), k = 0,55 (là hệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch chi tiết khu công nghiệp), k = 1,25 (là hệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng; mà không phải áp dụng các hệ số đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch và chi phí thiết kế đô thị.

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKEKO) căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224