Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/BXD-KTXD điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 12/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện

Trả lời công văn số 592/KD ngày 20/12/2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện về điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình do nhà nước thay đổi chế độ tiền lương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự toán khảo sát công trình được lập trên cơ sở đơn giá khảo sát ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-UB ngày 30/5/2001 của UBND TP Hà Nội và đã được điều chỉnh theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng (Chi phí nhân công trong dự toán đã được tính theo thang lương thuộc nhóm II bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ với mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng). Vì vậy, việc điều chỉnh dự toán khảo sát theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng được áp dụng theo mục II của Thông tư này, cụ thể như sau:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát sau điều chỉnh = Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát nhân (x) với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐC NCKS )

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐC NCKS ) = Mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu đã tính trong dự toán khảo sát (450.000 đồng/290.000 đồng).

2. Việc điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng được áp dụng tương tự như hướng dẫn tại mục 1 nêu trên.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BXD-KTXD điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79