Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1195/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1195/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1195/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng TT số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án xây dựng Y tế

Trả lời Văn bản số 64/BQLDA ngày 10/6/2010 của Ban Quản lý Dự án xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng để tính giá trị chênh lệch giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nếu giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng là giá theo Công bố giá vật liệu của Liên Sở ở thời điểm quý II/2007 thì khi quyết toán phần tính chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng theo giá trong Công bố giá vật liệu quý II/2007 của Liên Sở là phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn bản số 1551/BXD-KTXD.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý Dự án xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD (M5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1195/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.277
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41