Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1193/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/BXD-KTXD
V/v xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhn được văn bn s256/SXD-KTKH&VLXD ngày 21/4/2015 ca Sở Xây dng Lng Sơn v xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 ca Bộ Xây dng. Sau khi xem t, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

1. Nguyên tc xác định điu chỉnh đơn giá nhân công được quy đnh tại Điều 3 Thông tư s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 ca Bộ Xây dựng vhưng dẫn xác định đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dựng là:

a) Phù hp vi trình đtay nghề theo cp bc nhân công trong hệ thng định mức dự tn xây dng công trình.

b) Phù hp vi mặt bng giá nhân công xây dựng trên th trường lao đng ca từng đa phương, nhưng kng thp hơn mc lương ti thiểu ng do Chính ph quy định.

c) Phù hp với đc đim, tính cht công việc ca công nhân xây dng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả mt s khon chi phí thuc tch nhiệm ca ngưi lao đng phi trả theo quy đnh (bo hiểm xã hi, bo him y tế, bo hiểm tht nghiệp và mt số khon phi trả khác).

Trưng hp, khảo sát đơn giá nhân công trên th trưng cao hơn hoặc thp hơn đơn giá nhân công đã quy định thì điều chỉnh cho phù hp; việc điều chỉnh Bộ đơn giá đa phương thuc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Các quy định và ng dn v xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dng trước ngày Thông tư s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 ca B Xây dng hiu lc áp dụng s không còn hiệu lc k tngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thc hiện theo quy đnh tại Ph lc s 2 công b kèm theo Thông s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

Sở Xây dng Lng Sơn căn cứ ý kiến trên đ t chc thc hin việc qun lý chi phí đu xây dựng theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250