Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 119/BXD-HĐXD về việc khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 119/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 02/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 119/BXD-HĐXD
V/v: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ TKKT công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

Bộ xây dựng đã nhận Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới) đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia kèm theo các hồ sơ liên quan.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam lập kèm theo Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

2. Chấp thuận phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam lập kèm theo Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới) bao gồm: Định vị điểm thăm dò, khoan thăm dò và lấy mẫu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm mẫu đất, thí nghiệm mẫu nước dưới đất, lập báo cáo kết quả khảo sát địa kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới) căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc tiếp theo phù hợp các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD, KHTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 119/BXD-HĐXD về việc khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36