Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1180/UBND-GT kiểm soát dự án được triển khai theo Luật Quy hoạch đô thị và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1180/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/UBND-GT
V/v kiểm soát các dự án được triển khai theo Luật Quy hoạch đô thị và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành thuộc UBND Thành phố;
- Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội;
- UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.

 

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, UBND Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị có chức năng tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu đô thị (các quy hoạch trong đô thị trung tâm đã được phê duyệt nhiệm vụ thiết kế) và các quy hoạch đô thị liên quan làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện đúng Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng; đồng thời, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Khi xem xét để trình UBND Thành phố phê duyệt, chấp thuận Đề xuất dự án đầu tư xây dựng, Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, Quyết định cấp đất cho dự án đầu tư xây dựng đã được giới thiệu và chấp thuận địa điểm nghiên cứu, lập dự án trước tháng 7/2011 (thời điểm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt), phải có ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc về sự phù hợp quy hoạch của dự án với Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị và nhiệm vụ quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

2. Khi nhận được văn bản yêu cầu của các sở, ngành, đơn vị, Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời trong thời hạn 10 ngày; các trường hợp phải có ý kiến của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan, thì thời hạn trả lời là 20 ngày.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TTTU, TT HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các ban của HĐND TP;
- VPUB: CVP, các PVP, các P.CV,
- Lưu VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1180/UBND-GT kiểm soát dự án được triển khai theo Luật Quy hoạch đô thị và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169