Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 118/BXD-VLXD về việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 118/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Võ Quang Diệm
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 118/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8184/SXD-QLVLXD ngày 07/10/2009 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục “ Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng”.

a) Về cơ sở pháp lý đã được nêu tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép khai thác mỏ để sản xuất các sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng được ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về danh mục thủ tục hành chính quy định phạm vi chức năng quản lý.

b) Các tiêu chí, thẩm định, thành phần và số lượng hồ sơ do địa phương quy định và không thu phí đối với văn bản thỏa thuận việc cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng.

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản năm 2005 quy định tại mục d, điểm 3, Điều 1: “ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép quy định tại điểm b khoảng 1 Điều 56 của Luật này”. UBND các tỉnh sẽ tiến hành cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn căn cứ vào quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt. Đối với những tỉnh chưa lập quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch khoáng sản chưa được phê duyệt thì trong quá trình xem xét cấp phép, UBND tỉnh hướng dẫn hoặc giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở ngành có liên quan trong đó có Sở Xây dựng nhằm mục đích xác định khu vực xin cấp phép không nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

d) Hồ sơ thực hiện thủ tục đối với tổ chức, cá nhân xin cấp phép mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng do địa phương quy định.

c) Tổ chức cá nhân gửi đơn xin cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản lên UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương, sau đó UBND tỉnh có văn bản lấy ý kiến các Sở, ban ngành có liên quan trước khi ra quyết định cấp phép.

2. Về thủ tục “Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố”.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2437/BXD-KHCN ngày 06/11/2009 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Quang Diệm

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/BXD-VLXD về việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110