Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1160/BXD-KTQH về việc lấy ý kiến dự thảo các văn bản về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1160/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1160/BXD-KTQH
V/v lấy ý kiến dự thảo các văn bản về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ, Ngành có liên quan

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về ”Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bộ Xây dựng đã dự thảo các văn bản:

- Quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Hướng dẫn chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Hướng dẫn nội dung thuyết minh và bản vẽ quy hoạch xây dựng nông thôn theo yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Bộ Xây dựng đề nghị quý Bộ, Cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo các văn bản (dự thảo kèm theo). Ý kiến tham gia xin gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 23/6/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

DANH SÁCH CÁC BỘ NGÀNH XIN Ý KIẾN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Bộ Giao thông Vận tải

3. Bộ Công thương

4. Bộ Văn hoá TT và DL

5. Bộ Y tế

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

8. Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1160/BXD-KTQH về việc lấy ý kiến dự thảo các văn bản về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49