Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 116/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 116/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 116/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần than - điện Nông Sơn.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 252/V.NSCP - ĐTXD ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ phần than - điện Nông Sơn về việc áp dụng tiêu chuẩn thép trong quá trình nghiệm thu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Điều 24 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định nội dung nghiệm thu công việc xây dựng. Theo đó, các quy chuẩn và tiêu chuẩn được áp dụng được sử dụng làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng là các quy chuẩn, tiêu chuẩn được chủ đầu tư lựa chọn và ghi trong nội dung thiết kế cơ sở của dự án và hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 7, Điều 15 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

- Việc sử dụng tiêu chuẩn TCVN 1651:1985 vẫn đảm bảo phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hiện hành của Việt Nam TCXDVN 356:2005 ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 116/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn thép xây dựng cho công trình Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.322
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129