Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1152/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1152/TTg-KTN
V/v cơ chế di chuyển tạm hộ tái định cư tại thị xã Mường Lay

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 754/UBND-TĐC ngày 28 tháng 5 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4287/BKH-KTNN ngày 15 tháng 6 năm 2009), Tài chính (công văn số 9276/BTC-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1705/BNN-KTHT ngày 16 tháng 6 năm 2009) về việc cho phép thực hiện cơ chế di chuyển tạm hộ tái định cư cần giải phóng mặt bằng tại thị xã Mường Lay, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng công trình tạm cho các cơ quan cần di chuyển để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình tại thị xã Mường Lay như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo và thực hiện việc rà soát cụ thể về danh mục, khối lượng, thời gian thực hiện, mức vốn, nguồn vốn xây dựng tạm từng công trình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tạm (lần 2) cho số hộ tái định cư đã di chuyển tạm bên bờ suối Nậm Lay, thị xã Mường Lay. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xác định chưa chính xác vị trí di dân tạm ban đầu làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án; khẩn trương chỉ đạo và thực hiện rà soát, tính toán cụ thể mức vốn hỗ trợ tạm lần 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Công thương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1152/TTg-KTN ngày 14/07/2009 về việc cơ chế di chuyển tạm hộ tái định cư tại thị xã Mường Lay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.499

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!