Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1148/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 17/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1148/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1125/ĐHCM-VPĐN ngày 01/6/2009 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công để thanh toán hợp đồng xây dựng đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Đắk Nông. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, đối với trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng. Theo đó, nếu giá trị tạm ứng 30% giá trị hợp đồng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng như nêu trong văn bản số 1125/ĐHCM-VPĐN, thì việc bù giá theo qui định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD được thực hiện như sau:

- Đối với khối lượng thi công trước thời điểm tạm ứng: việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD (điều chỉnh 100% giá trị của phần vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD).

- Đối với các khối lượng thi công sau thời điểm tạm ứng: không điều chỉnh giá trị phần nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD tương ứng với giá trị tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

2. Tại điểm b khoản 6.2 Điều 6 của hợp đồng kinh tế số 09/HĐKT-XL ký ngày 08/3/2007 giữa ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và liên danh các nhà thầu (Công ty xây dựng 384, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk và Công ty xây dựng tổng hợp Sơn Hải), các bên đã thoả thuận được điều chỉnh giá hợp đồng này khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương. Vì vậy, khi Bộ Nội vụ điều chỉnh mức phụ cấp khu vực, thì các bên căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Nội vụ để điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh phụ cấp khu vực theo đúng qui định.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1148/BXD-KTXD ngày 17/06/2009 về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204