Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 114/BXD-KTQH hướng dẫn Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 114/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tasco

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 525/TASCO-QLDA ngày 07/10/2010 của Công ty Cổ phần Tasco về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (Nghị định 37), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị có hiệu lực từ ngày 25/5/2010 đã quy định rõ các trường hợp thực hiện cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 36; trình tự cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 37; hồ sơ đề nghị cấp và nội dung giấy phép quy hoạch tại Điều 38 và Điều 39; thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch tại Điều 40. Mẫu đơn đề nghị và mẫu giấy phép quy hoạch được ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội để tiến hành xin cấp giấy phép quy hoạch đối với trường hợp dự án đầu tư cụ thể của Công ty theo quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 114/BXD-KTQH hướng dẫn Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89