Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 113/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 113/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/BXD-PTĐT
V/v: Hướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ Xây dựng nhận đ­ược công văn số 826/SXD-QH ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang về việc đề nghị Bộ Xây dựng h­ướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng; Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông t­ư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP về h­ướng dẫn phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị, việc lập đề án phân loại đô thị đ­ược tiến hành như­ sau:

1. Đối với 10 đơn vị hành chính phấn đấu để đạt đô thị loại V, cần thực hiện các bư­ớc sau:

Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị dự kiến, xác định quy mô dân số, đất đai và các dự án ưu tiên đầu t­ư xây dựng.

Căn cứ quy hoạch chung xây dựng đ­ược duyệt, UBND huyện lập kế hoạch phát triển đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập thị trấn để làm cơ sở cho việc đầu tư­ xây dựng đô thị mới theo quy hoạch đ­ược duyệt.

Lập đề án đề nghị thành lập đô thị mới sau khi đô thị đã đư­ợc đầu tư­ xây dựng cơ bản đạt đ­ược các tiêu chuẩn của đô thị loại V.

Lập đề án đề nghị công nhận đô thị loại V sau khi đô thị mới đã đư­ợc Chính phủ quyết định.

2. Đối với đô thị phấn đấu để đạt đô thị loại IV và đô thị loại III, các b­ước cần thực hiện như­ sau:

Lập và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, đô thị loại III.

UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch chung đư­ợc duyệt lập chương trình phát triển đô thị để làm cơ sở đầu t­ư xây dựng đô thị theo quy hoạch đ­ược duyệt.

Lập đề án đề nghị nâng loại đô thị sau khi đô thị đã đ­ược đầu t­ư xây dựng cơ bản đạt đ­ược các tiêu chuẩn của loại đô thị được đề nghị.

3. Thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị:

UBND cấp tỉnh quyết định công nhận đô thị loại V theo đề nghị của UBND cấp huyện.

Bộ Xây dựng quyết định công nhận đô thị loại III, IV theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Gửi kèm công văn này là các tiêu chuẩn quy định đối với đô thị loại III, IV, V tại Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ Về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị để Sở Xây dựng Hậu Giang áp dụng tùy theo từng tr­ường hợp cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục PTĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 113/BXD-PTĐT về việc hướng dẫn tiêu chí phân loại đô thị loại III, IV, V do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89