Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 112/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 112/BXD-KTQH
V/v năng lực của nhà thầu tư vấn nước ngoài lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1267/SXD-KTKH ngày 13/9/2011 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc công nhận sự phù hợp về năng lực của nhà thầu tư vấn nước ngoài kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty và các cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering là một tổ chức tư vấn quốc tế đã thực hiện một số dịch vụ tư vấn về quy hoạch xây dựng ở Việt Nam. Hồ sơ năng lực của Công ty và các cá nhân cho thấy Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering và nhóm thực hiện dự án có đủ điều kiện để thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh.

2. Để đảm bảo chất lượng của đồ án quy hoạch, UBND tỉnh Nghệ An cần xem xét lựa chọn một đơn vị tư vấn trong nước có kinh nghiệm để phối hợp với tổ chức tư vấn nước ngoài cùng triển khai nghiên cứu lập đồ án. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra trong quá trình lập quy hoạch để nội dung và hồ sơ đồ án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây là các ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Nguyễn Đình Toàn (để b/c)
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, Vụ KTQH(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 112/BXD-KTQH ngày 09/11/2011 về năng lực của nhà thầu tư vấn nước ngoài lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.222

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!