Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1101/TTg-KTN về ủy quyền phê duyệt Nhiệm vụ và Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1101/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1101/TTg-KTN
V/v ủy quyền phê duyệt Nhiệm vụ và Quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 3118/UBND-QLĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011); ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1058/BXD-KTQH ngày 30 tháng 6 năm 2011) về việc ủy quyền Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ và Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sau khi tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (21).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1101/TTg-KTN về ủy quyền phê duyệt Nhiệm vụ và Quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49