Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1093/BXD-KTQH về việc giới thiệu Kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn về thiết kế Nhà Quốc hội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1093/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/BXD-KTQH
V/v: Giới thiệu Kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn về thiết kế Nhà Quốc hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Ngày 01/4/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Sau khi nghe báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản số 717/TB-VPQH ngày 09/4/2008 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên về Phương án kiến trúc và tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội, trong đó nhất trí với Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội là phương án đạt giải A (đã được nâng cấp) với kích thước 102m x 102m và vị trí lùi không quá 20m về phía Đông khuôn viên Hội trường Ba Đình hiện nay. Ngày 02/5/2008, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 154-TB/TW, trong đó thống nhất phương án kiến trúc Nhà Quốc hội nêu trên. Thủ tướng chính phủ đã đồng ý lựa chọn phương án kiến trúc Nhà Quốc hội tại văn bản số 734/TTg-KTN ngày 16/05/2008.

Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình để đảm bảo tính hiện đại, trang trọng, mang tính dân tộc và đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ Quốc hội. Với những tiêu chí đó, Bộ Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam giới thiệu các kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho Bộ Xây dựng trong quá trình thiết kế và xây dựng công trình Nhà Quốc hội; giới thiệu 01 đơn vị Tư vấn có nhiều kinh nghiệm, có khả năng tham gia như nhà thầu phụ cho nhà thầu Tư vấn thiết kế chính về mặt thiết kế nội thất công trình Nhà Quốc hội.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Bộ Xây dựng để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Chỉ đạo XD NQH (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban QLDA NQH và HTBĐ (mới);
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1093/BXD-KTQH về việc giới thiệu Kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn về thiết kế Nhà Quốc hội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202