Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 109/BXD-KHCN năm 2015 về tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai - Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 109/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/BXD-KHCN
V/v tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai - Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 53/2015/CV-VIWASUPCO ngày 04/02/2015 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) về việc Tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình, giai đoạn thiết kế kỹ thuật dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ do Công ty Viwasupco làm Chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/6/2014 và Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006.

Bộ xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex áp dụng quy chuẩn QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các quy định cụ thể về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng đề nghị tuân thủ theo Điều 6 Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn và Điều 7 Nội dung xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng của Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 do Bộ Xây dựng ban hành. Đối với các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo Điều 3 của Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010.

Các quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex triển khai theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập để đảm bảo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của thiết kế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex nghiên cứu áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục HTKT, HĐXD;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Nguyễn Trung Hoà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 109/BXD-KHCN năm 2015 về tiêu chuẩn áp dụng khoan khảo sát địa chất công trình dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai - Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78