Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1082/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1082/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1082/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở.

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí.

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí có văn bản số 405/PETROLAND ngày 19/5/2008 xin ý kiến Bộ Xây dựng về nội dung hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình cao ốc 30 tầng tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định “Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền và lấy ý kiến các cơ quan để thẩm định dự án.”, trong đó nội dung hồ sơ dự án được quy định tại Khoản 4, Điều 1 và nội dung thiết kế cơ sở được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 quy định nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền bao gồm“Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ; Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên thì nội dung hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình cao ốc 30 tầng tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh, như kiến nghị của Quý Công ty tại văn bản số 405/PETROLAND ngày 19/5/2008 là phù hợp; trong hồ sơ không bắt buộc phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường và văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, cần lưu ý các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy áp dụng trong thiết kế phải đảm bảo yêu cầu về phòng chữa và thoát người; công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

Trong quá trình thực hiện, Quý công ty phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1082/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78