Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1056/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 05/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1056/BXD-KTXD
V/v: Thời điểm điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4266/UBND-CNN ngày 03/6/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về thời điểm điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) đối với hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc thanh toán giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan;

Đối với gói thầu số 1 và số 2 thuộc Dự án tuyến ống thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD (hồ sơ thầu, giá gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng) và giá hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh, vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng của các gói thầu nêu trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD; Việc tính bù chênh lệch giá vật liệu của hợp đồng gói thầu số 1 và số 2 thuộc Dự án tuyến ống thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai căn cứ vào giá trúng thầu được duyệt, các nội dung, điều kiện quy định trong hợp đồng so với giá vật liệu tại thời điểm khối lượng hoàn thành được nghiệm thu thanh toán.

Căn cứ ý kiến trên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1056/BXD-KTXD ngày 05/06/2009 về việc thời điểm điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143