Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/BXD-KTXD về việc chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 105/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang, Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 105/BXD-KTXD
V/v: Chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án giao thông 9

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1362/DHDA1 ngày 01/7/2008 của Ban quản lý Các dự án giao thông 9 về chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công trình giao thông như cầu lớn, bến cảng, hầm... để phục vụ thi công các công trình chính, cần có các công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình chính như san lấp mặt bằng, xây dựng bãi đúc cấu kiện (cọc, dầm dự ứng lực), hệ thống đường thi công, điện nước, nhà xưởng... phải có thiết kế thì chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công này được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng như đối với các hạng mục công trình xây dựng. Các chi phí phục vụ thi công tại công trường của nhà thầu như cấp điện cục bộ, cấp nước... đã được tính trong chi phí chung qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban quản lý Các dự án giao thông 9 căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/BXD-KTXD về việc chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.107

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227