Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 105/BXD-KTQH giải đáp vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 105/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/BXD-KTQH
V/v: giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh

Phúc đáp công văn số 16/QLĐT ngày 20/9/2010 của phòng Quản lý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị (gọi tắt là Luật) và Nghị định 37/2010/NĐ-CP , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 3 Điều 44 của Luật Quy hoạch đô thị: việc tổ chức lập và phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu thuộc địa giới hành chính của thị xã Hồng Lĩnh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Hồng Lĩnh. Trước khi UBND thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng Hà Tĩnh là cơ quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh. Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật nói trên: việc thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu thuộc địa giới hành chính thị xã Hồng Lĩnh thuộc trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị thị xã Hồng Lĩnh.

2. Luật Quy hoạch đô thị quy định việc UBND các thị xã chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch và phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của mình nhằm đảm bảo vai trò và trách nhiệm của UBND các thị xã trong quá trình chỉ đạo tổ chức lập cũng như phê duyệt quy hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của thị xã.

3. Các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn kèm theo là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền tại các địa phương triển khai thực hiện.Việc cơ quan kiểm soát tài chính không chấp nhận việc thực hiện theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn kèm theo là trái với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đề nghị Phòng quản lý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, tránh gây các vướng mắc ảnh hưởng đến công tác phát triển cũng như quản lý đô thị của địa phương.

Trên đây các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
 Như trên;
 Thứ trưởng N.Đ. Toàn (để b/c)
 UBND tỉnh Hà Tĩnh;
 Sở Xây dựng Hà Tĩnh;
 Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 105/BXD-KTQH giải đáp vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49