Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1049/UBND-GT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện mô hình “khoán quản” công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1049/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 11/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1049/UBND-GT
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện mô hình “khoán quản” công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- UBND quận Hoàn Kiếm;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố.

 

UBND Thành phố nhận được báo cáo số 263/BC-STC-KTLN ngày 21/01/2009 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra các doanh nghiệp trông giữ xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố thực hiện.

Về một số nội dung đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về các quy định của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường; mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện mô hình “khoán quản” trong công tác quản lý trật tự đô thị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhận “khoán quản”.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện “khoán quản” của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng diện tích trông giữ xe ngoài phạm vi cho phép; sắp xếp xe không ngay ngắn, thẳng hàng, không dành lối đi cho người đi bộ trên hè phố; thu phí trông giữ xe quá quy định, sử dụng vé không đúng quy định hoặc không xé vé ….

Rà soát lại các điểm cho phép trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy, các điểm được phép đỗ, dừng ô tô để điều chỉnh lại quy mô, vị trí cho phù hợp, giảm bớt số điểm và diện tích hè phố trông giữ xe máy, xe đạp, điểm trông giữ, điểm đỗ, dừng ô tô tại các tuyến phố thường xảy ra ùn tắc giao thông như: Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Hàng Trống, Nhà Thờ, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm …..

Rà soát, đánh giá năng lực của các doanh nghiệp tham gia nhận “khoán quản”, bảo đảm doanh nghiệp có đủ điều kiện về nhân lực, bộ máy quản lý để thực hiện, tránh tình trạng doanh nghiệp giao khoán lại cho tổ chức, cá nhân trông giữ không đảm bảo các điều kiện, quy định của Thành phố; chỉ đạo doanh nghiệp chấn chỉnh về ý thức, thái độ phục vụ của người lao động; trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại khu vực đã được giao quản lý …

Chỉ đạo các doanh nghiệp, UBND các phường, các phòng ban của Quận tăng cường sự phối hợp trong quản lý trật tự đô thị; có cơ chế phân định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, của chính quyền trong công tác bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực, tuyến phố giao cho doanh nghiệp quản lý.

2. Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và các vi phạm về đỗ, dừng xe, để xe không đúng quy định trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời các vi phạm trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU; (để báo cáo)
- Thường trực TU; (để báo cáo)
- Thường trực UBND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo; (để báo cáo)
- Đ/c: PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Các sở: TT&TT, VHTT&DL, Công thương;
- UBND các quận, huyện, TP trực thuộc;
- Đ/c CVP, PVP Phạm Chí Công;
- VPUB: GT, GTHoàng;
- Lưu VT, GTThắng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1049/UBND-GT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện mô hình “khoán quản” công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


987
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65