Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1047/BNN-XD về khảo sát địa chất bổ sung xi phông Lương Sơn trên kênh chính thuộc Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1047/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/BNN-XD
V/v khảo sát địa chất bổ sung xi phông Lương Sơn trên kênh chính thuộc Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3

Xét đề nghị của Ban tại văn bản số 73/CV-QLĐT-TĐ ngày 19/3/2012 về việc khảo sát địa chất bổ sung xi phông Lương Sơn trên kênh chính thuộc Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã, dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa; ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại văn bản số 238/XD-TC ngày 10/4/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho khảo sát bổ sung địa chất xi phông Lương Sơn trên kênh chính thuộc Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã, Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa như đề nghị của các bên tại các văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3:

- Rà soát kỹ đề cương dự toán khảo sát bổ sung, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, kinh tế theo đúng quy định hiện hành.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất bổ sung, chỉ đạo, phối hợp với Tư vấn thiết kế và các bên liên quan lựa chọn giải pháp thiết kế xử lý an toàn và phù hợp với điều kiện thi công thực tế tại công trình, đảm bảo tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư. Tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh và triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Bộ và pháp luật về việc điều chỉnh này.

- Phối hợp với Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC) giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể để xảy ra thiếu sót trong việc đánh giá chưa đầy đủ tình hình địa chất dẫn đến phải khảo sát, thiết kế bổ sung làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; đề xuất hình thức xử lý, trong đó có việc phạt hợp đồng kinh tế theo quy định và báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLXDCT;
- HEC.
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1047/BNN-XD về khảo sát địa chất bổ sung xi phông Lương Sơn trên kênh chính thuộc Hợp phần Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121