Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 104/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn xác định chủ đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 104/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 104/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn xác định chủ đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3269/TKV-ĐT ngày 11/6/2009 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xin hướng dẫn về xác định chủ đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quyết định đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc giao chủ đầu tư là do Tập đoàn quyết định. Tập đoàn có thể vận dụng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện uỷ thác thông qua hợp đồng với một tổ chức có đủ điều kiện làm chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo dự án được triển khai đạt hiệu quả.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ PC, QLHĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 104/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn xác định chủ đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49