Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 103/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 103/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 276B/2011/CV-SAIDONG-PTDA ngày 20/10/2011 của Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276B/2011/CV-SAIDONG-PTDA ngày 20/10/2011 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện Dự án khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng và Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Sau khi nghiên cứu công văn và tài liệu gửi kèm, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:

Dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng và Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng làm chủ đầu tư là dự án thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về Quy chế khu đô thị mới. Dự án này đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quyết định cho phép đầu tư và phê duyệt Điều lệ quản lý thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến góp ý về thiết kế cơ sở của toàn bộ dự án.

Như vậy, nếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng không tổ chức lập và phê duyệt riêng thành các dự án phát triển nhà ở thành phần mà triển khai đầu tư xây dựng toàn bộ dự án này (trong đó có cả đầu tư xây dựng nhà ở) thì thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ; nếu chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt riêng thành các dự án phát triển nhà ở thành phần sau đó mới triển khai đầu tư xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư phải làm thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Phúc Lợi, Việt Hưng và Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng, đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- UBND TP Hà Nội;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/BXD-QLN ngày 10/11/2011 trả lời Công văn 276B/2011/CV-SAIDONG-PTDA do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!