Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 103/BXD-KTQH hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 103/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vương Anh Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 103/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn triển khai tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 2344/SXD-KTQH ngày 15/9/2010 của Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn triển khai tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch Đô thị cùng các văn bản hướng dẫn kèm theo đã hướng dẫn cụ thể cho từng loại dự án quy hoạch được triển khai trong hoặc ngoài phạm vi đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật nói trên.

2. Đối với trường hợp các dự án chuyển tiếp thực hiện từ Luật Xây dựng sang Luật Quy hoạch Đô thị, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
 Như trên;
 Thứ trưởng N.Đ. Toàn (để b/c);
 UBND tỉnh Khánh Hòa;
 Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/BXD-KTQH hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242