Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1023/TTg-KTN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1023/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1023/TTg-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3185/UBND-XDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1241/BXD-KTQH ngày 26 tháng 6 năm 2008 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất Sài Đồng A, quận Long Biên như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản nêu trên.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(5), Đp.
 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1023/TTg-KTN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145