Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 102/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/TTg-NN
V/v giải quyết một số vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (các tờ trình: số 1035/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007, số 1052/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8994/BKH-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2007), Tài chính (công văn số 17719/BTC-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3290/BNN-HTX ngày 28 tháng 11 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4654/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2007) về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tạm ứng 300 tỷ đồng từ nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh theo kế hoạch hằng năm, để đầu tư một số dự án tái thiết thị xã Mường Lay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu năm 2008-2009 để hoàn trả dự án tái định cư và tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị xã Mường Lay phù hợp với tiến độ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Về tạm ứng từ nguồn vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán cho 5 dự án lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất cho hộ dân tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 483/TTg-NN ngày 06 tháng 4 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh. 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 102/TTg-NN ngày 17/01/2008 giải quyết vướng mắc Dự án tái định cư thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.78.122