Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 101/BXD-KTXD năm 2014 thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 101/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 23/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 101 /BXD-KTXD
V/v: Thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Nhật Nguyệt

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 34/CV-CT ngày 16/5/2014 của Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Nhật Nguyệt về việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt sau khi đã thẩm định hoặc thẩm tra và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt này. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu và là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu. Cụ thể một số nội dung vướng mắc nêu trong văn bản số 34/CV-CT thực hiện như sau:

1. Thẩm tra dự toán khảo sát là công việc được thực hiện trước khi lựa chọn nhà thầu khảo sát. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán khảo sát của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được phân cấp theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Nội dung thẩm tra dự toán khảo sát cần xem xét cả sự phù hợp về khối lượng các công tác khảo sát trong nhiệm vụ khảo sát đã phê duyệt của chủ đầu tư.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm tra dự toán chi phí khảo sát thực hiện theo quy định. Phí thẩm tra dự toán của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước không đủ điều kiện để thẩm tra thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra dự toán. Chi phí thuê tư vấn xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Nhật Nguyệt căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 101/BXD-KTXD ngày 23/10/2014 thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251