Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 101/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 101/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 101/BXD-KTXD
V/v:Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn
- Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại 495

 

Trả lời Văn bản số 917/CV-SGTVT ngày 14/7/2009 của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn và Văn bản số 169/CV-CT ngày 20/7/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại 495 về áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá gói thầu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng đối với các hợp đồng thi công xây lắp đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu được điều chỉnh cho khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2007;

Đối với những gói thầu xây lắp như nêu trong Văn bản số 917/CV-SGTVT ngày 14/7/2009 của Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn và Văn bản số 169/CV-CT ngày 20/7/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại 495, hợp đồng được ký kết năm 2003 nhưng do những nguyên nhân như đã nêu trong các văn bản trên dẫn đến dự án bị kéo dài thì việc điều chỉnh giá gói thầu được thực hiện như sau:

1- Khối lượng gói thầu thi công đã được các bên nghiệm thu thanh toán trước năm 2007 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và hướng dẫn tại các văn bản của Nhà nước có liên quan theo thời điểm.

2- Khối lượng còn lại của gói thầu bị kéo dài do thiếu vốn đầu tư và Chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá thì những khối lượng thi công thực hiện từ ngày 01/01/2007 được điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và việc điều chỉnh về chế độ tiền lương mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn và các bên có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ KTXD, M (6)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 101/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.549

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141