Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 100/BXD-KTQH hướng dẫn Thông tư 19/2008/TT-BXD về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 100/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 15/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình

Trả lời công văn số 256/BQLKCN-QLQH ngày 07/10/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan của Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp không phải lập nhiệm vụ quy hoạch và được tiến hành lập 1 bước, ở tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 tùy thuộc quy mô diện tích (lớn hơn hay nhỏ hơn 200ha) đã được quy định cụ thể Mục 4, phần I của Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng nhằm mục đích phân giai đoạn triển khai quy hoạch, quản lý và phân kỳ đầu tư xây dựng khu công nghiệp.

Do vậy, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ở tỷ lệ 1/500 đối với các khu công nghiệp có quy mô lớn hơn 200ha như đề xuất Ban quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình là có thể triển khai theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tỉnh Hòa Bình triển khai theo quy định pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Sở Xây dựng Hòa Bình;
- Lưu: VP, Vụ KTQH(5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 100/BXD-KTQH hướng dẫn Thông tư 19/2008/TT-BXD về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169