Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 100/BXD-KHCN về tiêu chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng suất trước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 100/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Hữu Hà
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/BXD-KHCN
V/v Tiêu chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng suất trước

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 16/VB -HHCBT ngày 12/3/2012 của Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía Nam về tiêu chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng suất trước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Khoản 3 Điều 7 Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Bộ Xây dựng ủng hộ và khuyến khích các hội nghề nghiệp tham gia xây dựng tiêu chuẩn phục vụ phát triển khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

2. Tuy nhiên, theo thực tiễn hoạt động xây dựng tiêu chuẩn tại Việt Nam, đề nghị Hiệp hội biên soạn tiêu chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng suất trước cần dựa trên tiêu chuẩn gốc của các nước có nền khoa học công nghệ phát triển. Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ thẩm tra nội dung, trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia theo thẩm quyền.

Trên đây là các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía Nam nghiên cứu triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN-MT
Trần Hữu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 100/BXD-KHCN về tiêu chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng suất trước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.844

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113